Manual Pengurusan Istibdal Wakaf

img    
Kategori : Manual
Pembentang : JAWHAR
Sipnopsis : Bab ini merangkumi tujuan manual disediakan, skop serta penerangan berkenaan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) sebagai pemegang amanah tunggal bagi semua harta wakaf di setiap negeri. Tujuan utama Manual Pengurusan Istibdal Wakaf (MPIW)ini diterbitkan adalah sebagai panduan dan rujukan kepada MAIN dalam melaksanakan istibdal di negeri masing-masing.
Tarikh : 09-03-2011
     
dw
Format Fail : application/pdf