Manual Pengurusan Wasiat Islam

img    
Kategori : Manual
Pembentang :
Sipnopsis : “Manual Pengurusan Wasiat Islam” (MPWI) merupakan salah satu terbitan Siri Manual Pengurusan JAWHAR yang menyediakan panduan serta tadbir urus terbaik berkaitan pengurusan wasiat. Sehingga kini, hanya terdapat tiga negeri sahaja yang mempunyai enakmen wasiat iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Justeru, penerbitan MPWI ini diharap dapat memberikan panduan kepada Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) yang masih belum mempunyai enakmen wasiat agar dapat merangka enakmen tersebut sekali gus memantapkan pengurusan harta umat Islam bagi negeri masing-masing.
Tarikh : 08-03-2011
     
dw
Format Fail : application/pdf