Laporan Tahunan JAWHAR 2007

img    
Kategori : Laporan Tahunan JAWHAR
Pembentang : JAWHAR
Sipnopsis : Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji ( JAWHAR) merupakan agensi peringkat persekutuan yang telah diper tanggungjawabkan bagi memperkasakan dan memantapkan lagi institusi wakaf, zakat, mal dan haji negara. Penubuhan JAWHAR adalah kesinambungan kepada kecemer langan sejarah pentadbiran dan pengurusan hal ehwal agama Islam di Malaysia. JAWHAR berganding bahu secara erat dan penuh persefahaman dengan agensi-agensi Islam yang lainnya sama ada diperingkat persekutuan mahupun negeri. Sesungguhnya JAWHAR adalah bukti komitmen tulus dan padu di peringkat Kerajaan Persekutuan bagi memartabatkan lagi kedudukan Islam sebagai agama rasmi Persekutuan sesuai dengan konsep Pendekatan Islam Hadhari dalam pembangunan negara.
Tarikh : 01-01-2008
     
dw
Format Fail : application/pdf