Pelan Strategik BKPSM

img    
Kategori : Pelan Strategik JAWHAR
Pembentang : JAWHAR
Sipnopsis : Pelan komprehensif yang dicadangkan ini diharapkan dapat memberikan arah haluan dan dasar serta strategi pengurusan sumber manusia JAWHAR yang strategik bagi memastikan kecemerlangan sumber manusia yang berterusan dan penyokongan padu ke arah pencapaian visi dan misi JAWHAR. Melalui PSPSM JAWHAR ini juga, diharapkan ia dapat meningkatkan profesionalisme, integriti, morale dan esprit de corps seluruh warga kerja, serta mewujudkan satu budaya organisasi yang terbilang yang berupaya memartabatkan JAWHAR menjadi sebuah organisasi terunggul dalam perkhidmatan awam. Nilai sebenar pelan ini terletak pada pelaksanaan strategi dan tindakan yang disarankan. Justeru, amatlah penting dokumen ini menjadi garis panduan utama untuk pengurusan sumber manusia JAWHAR. Dokumen ini perlu dikaji dari masa ke semasa untuk membuat sebarang penambahbaikan yang diperlukan bersesuaian dengan perubahanperubahan yang berlaku.
Tarikh : 01-07-2008
     
dw
Format Fail : application/pdf