Pelan Strategik JAWHAR 2007 - 2011

img    
Kategori : Pelan Strategik JAWHAR
Pembentang : JAWHAR
Sipnopsis : Dokumen ini mengemukakan peranan terperinci JAWHAR secara strategik sebagai jabatan Kerajaan yang diamanahk an untuk mengukuhkan dan memantapk an lagi institusi wakaf, zakat, mal dan haji di Malaysia. Kepentingan amanah yang dipikul ini jelas tergambar pada kemuliaan kedudukan bidang wakaf, zakat, mal dan haji dalam agama Islam, ditambah pula dengan kepentingan dan impak langsung keempat-empat bidang ini kepada pembangunan sosio-ekonomi ummah. Dokumen ini merupakan dukungan kepada Pelan Strategik JAWHAR (2007 – 2011) yang sememangnya dirancang bagi memastikan visi JAWHAR untuk menjadi sebuah jabatan Kerajaan yang terunggul dalam memacu kemajuan ummah menerusi pengukuhan keempat-empat institusi tersebut tercapai dengan efektif.
Tarikh : 01-01-2008
     
dw
Format Fail : application/pdf