Jurnal Pengurusan Vol.2, No.2, 2008

img    
Kategori : Jurnal
Pembentang : Tiada
Sipnopsis : Artikel ini bertujuan menjelaskan persoalan maqasid dan hubungannya dengan wakaf. Untuk tujuan itu, artikel ini akan cuba mengupas persoalan apakah yang dimaksudkan dengan maqasid syariah, apakah itu wakaf, apakah objektif pensyariatan wakaf dan apakah faedah memahami objektif pensyariatan wakaf? Kepentingan memahami objektif pensyariatan wakaf bertitik tolak daripada fakta bahawa hukum-hakam berkaitan wakaf asasnya adalah persoalan ijtihad. Oleh sebab itu, memahami objektif pensyariatan wakaf akan dapat membantu para mujtahid menerangkan hukum-hakam berkaitan wakaf dengan mudah.
Tarikh : 22-12-2009
     
dw
Format Fail : application/pdf