Manual Pengurusan Haji Ifrad, Haji Tammattu , dan Haji Qiran

img    
Kategori : Manual
Pembentang : JAWHAR
Sipnopsis : Manual Pengurusan Haji Ifrad, Haji Tamattu‟, dan Haji Qiran ini diterbitkan bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai proses pengurusan kaedah manasik dalam ibadat haji dan umrah secara lebih terperinci. Penjelasan ini dibuat mengikut jenis-jenis haji yang disyariatkan di dalam Islam iaitu Haji Ifrad, Haji Tamattu‟ dan Haji Qiran. Selain itu, manual ini juga merupakan manifestasi daripada salah satu peranan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) sebagai sebuah agensi persekutuan dalam menerbitkan Siri Manual Pengurusan JAWHAR yang bertujuan membantu agensi-agensi yang berkaitan dengan wakaf, zakat dan haji demi meningkatkan tadbir urus terbaik negara. Bab pertama ini akan menerangkan tentang objektif, skop dan kaedah penyediaan manual pengurusan ini.
Tarikh : 08-04-2016
     
dw
Format Fail : application/pdf