Manual Pengurusan Harta Syubhah

img    
Kategori : Manual
Pembentang : JAWHAR
Sipnopsis : Manual Pengurusan Harta Syubhah (MPHS) merupakan salah sebuah terbitan siri Manual Pengurusan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) yang menyediakan panduan serta tadbir urus terbaik kepada Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan masyarakat berkaitan pentadbiran harta hasil aktiviti tidak patuh syariah. Oleh kerana pengurusan harta hasil aktiviti tidak patuh syariah di negeri-negeri adalah tidak seragam serta berbeza antara satu sama lain, maka penerbitan Manual ini adalah relevan untuk memberi panduan dan tadbir urus terbaik harta hasil aktiviti tidak patuh syariah secara komprehensif. MPHS ini terhasil dengan komitmen padu daripada pegawai-pegawai MAIN di seluruh negara serta wakil-wakil agensi yang berkaitan iaitu Jabatan Peguam Negara (JPN), Bank Negara Malaysia (BNM), Suruhanjaya Sekuriti (SC) dan Islamic Banking and Finance Institute Malaysia Sdn. Bhd. (IBFIM) bagi menghasilkan satu manual yang seragam dan terbaik untuk diguna pakai.
Tarikh : 22-09-2015
     
dw
Format Fail : application/pdf