Manual Pengurusan Model Perundangan Wasiat

img    
Kategori : Manual
Pembentang : JAWHAR
Sipnopsis : Manual Pengurusan Model Perundangan Wasiat (MPMPW) merupakan salah satu terbitan Siri Manual Pengurusan JAWHAR yang menyediakan garis panduan serta model perundangan wasiat bagi tujuan penggubalan dan penyeragaman undang-undang wasiat orang Islam di negeri-negeri.
Tarikh : 22-09-2015
     
dw
Format Fail : application/pdf