Zakat mampu tangani masalah kemiskinan

img    
Kategori : Artikel
Pembentang : Dato’ Dr. Hj. Sohaimi Hj. Mohd Salleh
Sipnopsis : Kemiskinan boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu kemiskinan fizikal (harta) dan kemiskinan mental (minda). Kemiskinan harta boleh dilihat dari sudut kemampuan pendapatan, pemilikan tempat tinggal, pakaian, kenderaan dan sebagainya. Kemiskinan mental pula berlaku apabila seseorang itu malas berusaha mencapai tahap selesa dalam hidup sebaliknya hanya bergantung kepada bantuan dan sumbangan orang lain. Untuk itu, Islam sebagai agama syumul telah mengetengahkan instrumen zakat yang berfungsi untuk mengagihkan kekayaan secara seimbang bagi mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Zakat berupaya meningkatkan taraf hidup golongan kurang berkemampuan dengan memenuhi keperluan hidup mereka, seterusnya membolehkan mereka berdikari dan tidak lagi bergantung kepada sumbangan orang lain.
Tarikh : 19-03-2011
     
dw
Format Fail : application/pdf