Pembangunan Sosio-Ekonomi Ummah: 1 Mujahadah

img    
Kategori : Artikel
Pembentang : Dato’ Dr. Hj. Sohaimi Hj. Mohd Salleh
Sipnopsis : Tanggungjawab untuk membangunkan sosio-ekonomi ummah dan negara merupakan amanah bersama yang digalas oleh semua pihak. Ia berkait rapat dengan tuntutan maqasid al-shari‘ah itu sendiri kerana bidang ekonomi berkait rapat dengan unsur kehartaan (al-mal) iaitu salah satu unsur dalam maqasid al-shari‘ah. Dalam usaha memperkasa sosio-ekonomi ummah ini, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) sedang giat berusaha membangunkan hartanah-hartanah wakaf yang berpotensi supaya ia dapat dimanfaatkan untuk kemajuan ummah dan negara serta pemerkasaan aset-aset umat Islam yang lain iaitu zakat dan mal (harta-harta sumber am) demi pembangunan sosio-ekonomi ummah.
Tarikh : 17-03-2011
     
dw
Format Fail : application/pdf