Manual Pengurusan Kesempurnaan Manasik

img    
Kategori : Manual
Pembentang : JAWHAR
Sipnopsis : Bab ini akan menerangkan mengenai latar belakang dan keperluan penyediaan Manual Pengurusan Kesempurnaan Manasik (MPKM) dalam ibadat haji dan umrah. Secara umumnya, penyediaan MPKM ini merupakan satu pendedahan kepada masyarakat mengenai proses pengurusan dan pelaksanaan sebelum, semasa dan selepas menunaikan ibadah haji dan umrah dalam mencapai ibadah haji mabrur dan umrah yang maqbulah. Ianya bertujuan untuk menjelaskan kepada para jemaah dan agensi pengelola haji serta umrah mengenai kepentingan cara yang betul dan tertib dalam pelaksanaan dan pengurusan bagi mencapai kesempurnaan manasik
Tarikh : 10-03-2011
     
dw
Format Fail : application/pdf