LAMAN PERKONGSIAN ILMU JAWHAR

Portal Perkongsian Ilmu JAWHAR merupakan satu laman yang mengumpulkan hasil penerbitan yang dikeluarkan oleh Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR) dimana ia berkonsepkan perkongsian ilmu. Semua hasil penerbitan yang dikeluarkan boleh dimuat naik secara softcopy melalui bentuk pdf, word atau power point. Berikut adalah kategori dan keterangan bagi setiap penerbitan :

Bil Kategori Penerbitan Keterangan
1 Pelan Strategik JAWHAR Satu penerbitan yang mengandungi perancangan strategik lima tahun bagi dalam hal ehwal pengurusan sumber manusia, teknologi maklumat dan JAWHAR keseluruhannya.
2 Laporan Tahunan JAWHAR Koleksi laporan tahunan JAWHAR.
3 Ujana Wakaf Memaparkan perkembangan terkini status pembangunan wakaf di Malaysia seperti pembinaan hotel, kompleks pendidikan, pusat saudara baru, ruang niaga, rumah anak yatim dan sebagainya.
4 Manual Koleksi penerbitan manual pengurusan JAWHAR khususunya dalam bidang wakaf, zakat, mal dan haji.
5 Jurnal Koleksi penerbitan jurnal pengurusan JAWHAR
6 Buletin Memaparkan berita, rencana, aktiviti dan program yang berlangsung sepanjang tahun di JAWHAR.
7 Konvensyen Baitulmal Kebangsaan Konvensyen Baitulmal Kebangsaan
8 Pembentangan Kursus Slide Pembentangan Kursus/Seminar/Konvensyen yang di hadiri pegawai dan kakitangan.
9 Majalah Memaparkan penerbitan majalah Miftahul Ilmi yang mengumpulkan buku-buku bacaan terpilih sebagai sumber rujukan dan bahan bacaan warga JAWHAR.
10 Lain-lain Lain-lain penerbitan yang dikeluarkan oleh JAWHAR.
11 Artikel Koleksi artikel / penerbitan yang dikeluarkan oleh pegawai dan kakitangan JAWHAR khususunya dalam bidang wakaf, zakat, mal dan haji.
12 Kertas Kerja Senarai kertas kerja hasil daripada output seminar / bengkel / makmal yang dianjurkan oleh JAWHAR
13 Al-Barakah ikon Asnaf Zakat Al-Barakah ikon Asnaf Zakat
14 Kompilasi Hukum Fatwa Kompilasi Hukum Fatwa
15 Terbitan Hari Ini Quote of the day